Cảm ơn bạn đã chọn InCopy CC

Chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản này để bắt đầu:
 Adobe thường cho phép bạn tải về trên Internet qua trang Download sau http://www.adobe.com/downloads.html và dùng thử trong 30 ngày. Riêng Adobe Creative Cloud - để dùng thử vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi qua email sales@pacisoft.com