Adobe Creative Cloud for teams (complete plan)

Adobe Creative Cloud teams cung cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tất cả các ứng dụng sáng tạo của Adobe, cộng với bổ sung tạo nên thiết lập và quản lý nhanh chóng, dễ dàng và linh hoạt.
Adobe Product                                                                                                                                      Creative Cloud for teams Master Collection CS6 Production Premium CS6 Design&Web Premium CS6 Design Standard CS6
Adobe Photoshop Extended   CS6 CS6 CS6  
Adobe Photoshop CC       CS6
Adobe Illustrator CC CS6 CS6 CS6 CS6
Adobe InDesign CC CS6   CS6 CS6
Adobe Acrobat Pro XI X   X X
Adobe Flash Professional CC CS6 CS6 CS6  
Adobe Flash Builder Premium 4.7 4.6      
Adobe Dreamweaver CC CS6   CS6  
Adobe Fireworks CS6 CS6   CS6  
Adobe Premiere Pro CC CS6 CS6    
Adobe Prelude CC CS6 CS6    
Adobe SpeedGrade CC CS6 CS6    
Adobe After Effects CC CS6 CS6    
Adobe Audition CC CS6 CS6    
Adobe Encore CS6 CS6 CS6 CS6  
Adobe Bridge CC CS6 CS6 CS6  
Adobe Media Encoder CC CS6 CS6    
Adobe Lightroom 4.4        
Adobe Edge Tools & Services CC        
Adobe Mouse CC        
Adobe Digital Publishing Suite, Single Edition        
Adobe Business Catalyst        
Storage 100GB/user        
Workgroup features        
Adobe Expert Services        
New feature, upgrades, and services as soon as they are available at no extra cost        
Membership management tools      
 

 

Adobe Creative Cloud for Teams tập hợp các ứng dụng Creative Cloud mới nhất, cập nhật và nâng cấp mới nhất.

Adobe Creative Cloud for Tearms bao gồm phiên bản đầy đủ  của các ứng dụng phổ biến nhất của Adobe như : Adobe Photoshop CC, Illustrator CC, Acrobat XI Pro, và nhiều úng dụng nữa

Truy cập đầy đủ các ứng dụng để giúp tạo ra sự lưu động hơn-nội dung và các ứng dụng luôn sẵn sàng.

Được 100Gb lưu trữ đám mây

Được hướng dẫn và trợ giúp online. Yêu cầu Adobe ID riêng cho mỗi User. Quản lí User trên Admin Console. Trình duyệt Web, xác thực mỗi 99 ngày.

CREATIVE TOOLS

Photoshop CC
Adobe Audition CC
lllustrator CC
SpeedGrade CC
InDesign CC          
Prelude CC
Dreamweaver CC
Adobe Edge Inspect CC
Adobe Premiere Pro CC
InCopy CC
After Effects CC
Photoshop Lightroom
Acrobat XI Pro
Adobe Muse CC

Tham khảo thêm một số sản phẩm : Adobe Creative Cloud , Photoshop  , Illustrator CC , InDesign CC Adobe Muse , Photoshop Lightroom , Dreamweaver CC , Premiere Pro CC , After Effects CC  , Flash Professional CC , Edge Inspect CC , Audition CC , SpeedGrade CC , InCopy CC 

Adobe Creative Cloud for teams có 2 dạng:

- Complete plan (trọn gói)

- Single

  • Microsoft Windows 7 lub 8
  • Mac OS X v10.7 lub 10.8