InDesign CC

Adobe InDesign CC cung cấp khả năng kiểm soát chuẩn xác các bản in cùng các công cụ sáng tạo cho phép thiết kế, tạo hình và xuất bản các tài liệu cho in ấn, trực tuyến hay cho các thiết bị di động. Nhúng kèm các tương tác, hoạt họa, phim và nhạc và bố cục trang nhằm cuốn hút người đọc.

xem chi tiết tại adobe.com

 

Adobe InDesign CC cung cấp khả năng kiểm soát chuẩn xác các bản in cùng các công cụ sáng tạo cho phép thiết kế, tạo hình và xuất bản các tài liệu cho in ấn, trực tuyến hay cho các thiết bị di động. Nhúng kèm các tương tác, hoạt họa, phim và nhạc và bố cục trang nhằm cuốn hút người đọc. Adobe InDesign CC giới thiệu những tính năng hợp tác hiệu quả đột phá như khả năng biên tập và lựa chọn đối tượng giản lược, tích hợp với các dịch vụ trực tuyến Adobe CS Live, cùng khả năng tạo các tài liệu tương tác cho phép thu hút và lôi cuốn người đọc. Các dịch vụ CS Live được cung cấp kèm theo trong một thời gian giới hạn.

Adobe InDesign  giới thiệu những tính năng hợp tác hiệu quả đột phá như khả năng biên tập và lựa chọn đối tượng giản lược, tích hợp với các dịch vụ trực tuyến Adobe CS Live, cùng khả năng tạo các tài liệu tương tác cho phép thu hút và lôi cuốn người đọc. Các dịch vụ CS Live được cung cấp kèm theo trong một thời gian giới hạn.

Bài viết: Download Adobe InDesign CC Full Crack - Phần mềm thiết kế in ấn chuyên nghiệp

Nguồn Zing Blog
Adobe InDesign  giới thiệu những tính năng hợp tác hiệu quả đột phá như khả năng biên tập và lựa chọn đối tượng giản lược, tích hợp với các dịch vụ trực tuyến Adobe CS Live, cùng khả năng tạo các tài liệu tương tác cho phép thu hút và lôi cuốn người đọc. Các dịch vụ CS Live được cung cấp kèm theo trong một thời gian giới hạn.


Bài viết: Download Adobe InDesign CC Full Crack - Phần mềm thiết kế in ấn chuyên nghiệp

Nguồn Zing Blog

Giúp người dùng truy cập nhanh chóng  vào các thư viện phong phú của Typekit, như phông chữ máy tính để bàn trực tiếp từ menu Font. gIúp giảm đau đầu cho các nhà thiết kế khi tài liệu với phông chữ bị mất tích, InDesign CC giúp cho bạn và nhắc nhở bạn đồng bộ chúng với một nhấp chuột duy nhất.

Tham khảo thêm một số sản phẩm : Adobe Creative Cloud , Photoshop  , Illustrator CC , InDesign CC Adobe Muse , Photoshop Lightroom , Dreamweaver CC , Premiere Pro CC , After Effects CC  , Flash Professional CC , Edge Inspect CC , Audition CC , SpeedGrade CC , InCopy CC 

-Tài liệu và thuyết trình tương tác
Thêm các tương tác, hoạt họa, phim và âm thanh vào tài liệu và bài thuyết trình, xuất trực tiếp ra SWF để chạy trên Adobe Flash® Player.
-Giản lược khản năng lựa chọn và b-iên tập đối tượng
Thực hiện các tác vụ bố cục lặp lại một cách hiệu quả bằng các công cụ tăng cường mới mẻ cùng các điều khiển trên đối tượng.
-Tích hợp với Adobe CS Review
Tạo lập và chia sẻ các đánh giá trực tuyến trong khi vừa làm việc trong InDesign với Adobe CS Review, là một phần của các dịch vụ trực tuyến CS Live. Gửi phản hồi ngay từ trong ngữ cảnh bố cục trang.
-Theo dõi các thay đổi văn bản
Định dạng văn bản trực tuyến trong InDesign, dễ dàng theo dõi các thay đổi qua từng phiên bản.
-Bảng Layers được thiết kế lại
Dễ dàng quản lý các đối tượng trong trang với bảng Layers được tài thiết kế cho gần gữi với Adobe Photoshop® và Illustrator®.
-Xuất ra Flash Professional
Xuất các tài liệu InDesign ra Flash Professional nhằm cho phép thêm nhiều tương tác, hoạt họa, cùng định hướng vào các bố cục phức tạp.
-Tạo lập eBook
Tạo các eBooks định dạng EPUB cho Apple iPad, Sony Reader, Barnes & Noble nook, di động cùng các thiết bị khác.
-Bảo toàn bố cục tài liệu gốc
Chuyển các bố cục trang từ InDesign sang Adobe Flash Professional với độ chuẩn xác cao. Thêm tương tác phức tạp vào tài liệu mà không làm hỏng bố cục trang ban đầu.
-Đa kích cỡ trang
Tạo các trang với nhiều kích cỡ khác nhau trong cùng một tài liệu.
-Các đoạn văn bản trải dài trên nhiều cột
Tạo nhanh chóng văn bản trải dài hay phân chia thành nhiều cột chỉ trong vài bước.
-Những tăng cường hiệu năng
Tìm và kéo thả hình ảnh vào bố cục trang từ Adobe Mini Bridge mà không phải rời InDesign. Các phông chữ cài đặt trong tài liệu có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến thiếu phông chữ.
-Ghi chú linh động
Tạo các ghi chú tĩnh hay động tự động từ thông tin dữ liệu của ảnh.

Yêu cầu hệ thống  cho Mac
• Mac OS X 10.6.8 hoặc cao hơn
• Một giấy phép hợp lệ cho Adobe InDesign ® CC
• Kết nối Internet để kích hoạt và đăng ký Q2ID
• Adobe yêu cầu đề nghị phần cứng để chạy các phiên bản của InDesign CC

Yêu cầu hệ thống cho Win
• Win 7 với SP 1 hoặc cao hơn, Win 8
• Một giấy phép hợp lệ cho Adobe InDesign ® CC
• Kết nối Internet để kích hoạt và đăng ký Q2ID
• Adobe yêu cầu đề nghị phần cứng để chạy các phiên bản của InDesign CC